Hollanda’da Üniversite
16 Mart 2019
Amerika’da Üniversite
16 Mart 2019
ingilterede egitim

İngiltere'de Üniversite

İngiltere'de Üniversite Programları İngilterede Lisans eğitimi  İskoçya hariç olmak üzere üç sene olarak sunulmaktadır.  Tıp, Mimarlık, Diş Hekimliği gibi alanlarda ise eğitim 5 -6 seneyi bulabilmektedir.  Sandwich programlarda 1 sene zorunlu staj ile beraber 4 senede lisans programı bitirilebilmektedir. İngiliz bir öğrencinin üniversite seviyesine kadar aldığı eğitim toplamda 13 seneyi bulmaktadır. Uluslararası öğrencilerin de  3 sene eğitim alabilmeleri için akademik olarak iyi not ortalamalarına ve  üniversitenin sunduğu İngilizce şartını yerine getirmeleri beklenir. Ek olarak, eğer öğrenciler istenen yeterliliklere sahip değillerse o zaman üniversitenin sunduğu Foundation Programlarına (hazırlık yılına) katılmaları gerekir. Kimi üniversite Foundation programını kendisi sunarken kimi üniversite de aracı eğitim kurumları üzerinden öğrenci kabul eder. İngiltere’de Master Programları Master Programları 1 sene sürmektedir, nadir de olsa bazı programlar iki seneyi bulmaktadır. Lisansta olduğu gibi burada da stajı içerisinde olan programlar mevcuttur. Böylelikle program süresi 1 yıl staj olarak belirlenir. Katılım şartları diploma notu ve İngilizce seviyesine bağlıdır. Bazı programlarda iş deneyimi de gerekmektedir. İngiltere’de MBA MBA programları genellikle bir sene sürmektedir. İki tip MBA programı bulunmaktadır. Yeni mezunlar için geliştirilmiş MBA programları işdeneyimi istenmez. Executive MBA Programları iş hayatındaki deneyim süresini ve çalışılan pozisyonları öne alır, bazı programlarda GMAT puanı istenir.   PhD / Doktora Programları 3 veya 4 sene içerisinde tamamlanmaktadır ağırlıklı olarak araştırma üzerine ilerleyen bir süreçtir.

İngltere'de Burslu Master Programları İngiltere üniversitelerinde belli kriterlere göre 1000 GBP ile 3000 GBP arasında değişen garantili burslar bulunurken, İngiltere yüksek lisans programlarında başarıya dayalı -Merit Scholarships'ler yer almaktadır. Bu burslar 2000 GBP ile 5000 GBP arasında değişebilmektedir. Bazı üniversiteler, konaklama seçenekleri için de öğrencilere uygun avantajlar sağlayabiliyor; kampüs yurtları ve program ücretlerini paket olarak sunabiliyorlar. Örnek olarak İngiltere'de Master Yurt Konaklamanızı toplam 14000 GBP'a yapabilirsiniz. İngiltere'de master yapan öğrencilerin haftada 20 saat çalışma izni bulunmaktadır. Saatlik ücretler 7 GBP ile 10 GBP arasında değişmektedir.

İngiltere'de Üniversite Ücretleri İngiltere'de Master Programları veya MBA program ücreti 4950 GBP'den, Lisans programları ise 6950 GBP'den başlamaktadır. Bu tarz programlar ağırlıklı olarak Londra'da bulunun kolejler tarafından verilmektedir. Ortalama bir üniversitede program ücretleri 12.000 GBP ile  16.000 GBP arasında değişir. Üst grup okullarda ise harç ücretleri 18.000 GBP ile 25.000 GBP arasında değişmektedir.
İktisat eğitimi almak isteyen bir öğrenci daha sonra alan değiştirmek isterse yakın alanlardan İşletme, Halkla İlişkiler, Pazarlama okuyabilir fakat İktisat temel hazırlığı alırken Mühendisliğe geçiş yapamaz.
Köprü programlar olarak adlandırabileceğimiz bu programlarda öğrenciler istenen akademik yeterliliği direkt olarak tutturamıyorsa ve istenenden daha düşük İngilizce sınav sonuçlarına sahip ise Foundation programına katılarak İngiliz Eğitim sistemine yumuşak bir geçiş yapmış olur ve kademe kademe vites arttırır.  Programlar İktisadi Bilimler, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri gibi temel alanlara göre ayrılmıştır ve öğrenciler okumak istedikleri program ne ise o alandaki temel bir sahaya girerek eğitim alırlar.
Öğrencilerin ana programa devam yüzdesi %90 civarındadır. Her Foundation programının bir başarı yüzdesi bulunmaktadır. Genellikle progression notu %70 istenir bu ortalamaya sahip olanlar otomatikman ana programa geçerler.
Eğitim bir sene sürmektedir fakat bazı öğrencilerin not ve İngilizce seviyelerine göre süre değişebilir.
Her okul Foundation kapısına açık değildir. London School of Economics, Oxford, Cambridge gibi üst düzey okullar için A Level programlarına katılmak gerekir. İngiliz öğrencileri de üniversiteler için Advenced Level (A Level) programına girerler. 2 sene süren programlar olduğu gibi Fast Track, hızlandırılmış programlar da mevcuttur. Burada Matematik, Fizik ya da Sosyal alanlardan gerekli uzmanlaştırılmış dersler almakta ve sınava girmektedirler. A Level programları çok yoğun ve sıkı bir çalışmayı gerektirmektedir
Genellikle Ağustos-Eylül gibi programlar başlar Ara dönem olarak Ocak ve Mayıs başlangıcına sahip okullar da bulunmaktadır.

Kısacası üniversiteye giriş 1+3 sistemi ile ya da

Direkt 3 yıl sistemi ile ya da

1+2 sistemi ile de olabilmektedir. 1+2 leri Foundation Degree olarak adlandırabiliriz.

2018  İngiltere Ziyaretçi Öğrenci Vizesi -6 Ay ve 11 Ay İçin

İngiltere Short Term Student Visitor Vizesi Başvuru için Gereken Evraklar
İngiltere Uzun Dönem / Extended Visitor Visa Başvuru için Gereken Evraklar 

Ortak Evraklar  En az 1 yıl geçerli pasaport,en az 2 sayfası boş olmalıdır.  Varsa eski pasaportlarınız  Okulunuzdan kabul mektubu(acceptance letter) (Tarafımızdan alınacaktır)  Başvuru Formu (Tarafımızdan yapılacaktır)  Vize başvuru ücreti 144 USD, (11 Aylık öğrenci vizelerinde 275 USD + 150 GBP Sigorta)  Eğitim durumunuzu gösterir diplomanız veya mezuniyet belgeniz. Halen öğrenci iseniz yeni tarihli öğrenci belgesi  Katıldı iseniz İngilizce kursları sertifikası, İngilizce hazırlık eğitimi alanlar için bu yönde doküman, İngilizce ders aldı iseniz transkriptiniz  Varsa Askerlik terhis / tecil belgesi  18 yaş altındakiler için anne ve baba tarafından izinli noter onaylı muvafakatname.  Vukuatlı nüfus kaydı (edevletten alınabilir)  Eğitimi finanse edecek kişinin finansal kapasitesini gösterir evraklar;  a. Size ve/veya ailenize ait bu eğitimi karşılayabilecek kadar bakiyesi olan son 3 aylık banka hesap dökümleri (banka imza, kaşe ve imza sirküleri ile)  b. Varsa gayrimenkullere ait tapu kopyaları , araba ruhsatı kopyaları ve varsa kira gelirini gösteren belgeler (kira kontrat fotokopileri ve kiranın yattığı banka hesabının son 3 aylık dökümü- (banka imza, kaşe ve imza sirküleri ile)  c. Eğer banka hesapları sizden başka birine aitse masraflarınızın bu kişi tarafından  karşılanacağını belirten sponsor mektubu (Tarafımızdan bir örneği verilecektir)

Ek Olarak Bu Eğitimi Kim Finanse Ediyorsa Durumunuza Göre ;

ÖĞRENCİLER  Öğrenci Belgesi (İngilizce alınmalıdır)  Mezunsanız diplomanızın kopyası, mezuniyet belgesi kopyası  okulunuzdan izin yazısı veya eğitiminizi doldurduğunuza dair yazı  Ebeveynlerin durumuna göre gerekli evraklar (aşağıdaki başlıklara göre seçiniz)  *18 yaş altı öğrencilerin noter onaylı muvafakatname
İŞVERENLER    İmza Sirküleri  Vergi levhası (güncel)  Faaliyet Belgesi (güncel)  Ticaret Sicil Gazetesi fotokopileri
 ÇALIŞANLAR   Antetli Kâğıda İmzalı İzin Yazısı (imzalı- kaşeli, antetli kağıda)  İmza Sirküleri  Vergi levhası (güncel)  Faaliyet Belgesi (güncel)  Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopileri  Maaş Bordrosu son 3 aylık (imzalı ve kaşeli),  SGK işe giriş bildirgesi  SGK hizmet dökümü (e-devletten alınabilir)
EMEKLİLER Emekli olduklarına dair belge(e-devletten alınabilir) Son 3 aylık emekli maaşının yattığı hesap dökümü(banka imza,kaşe& imza sirküleri)
MEMURLAR   Çalıştığınız Kurumdan Görevinizi Belirten Çalışma ve İzin Yazısı  Kurum Kimlik Kartı Fotokopisi  Son 3 Ayın Maaş Bordrosu (imzalı ve kaşeli)  SGK işe giriş bilgirgesi  SGK Hizmet Dökümü
 AVUKAT, DOKTOR, ECZACI veya MİMAR iseniz  İmza beyannamesi fotokopisi  Vergi levhası fotokopisi (güncel)  Bağlı Bulundukları Odadan Yazı  Doktorlar...............TABİPLER ODASINDAN  Avukatlar...............BARODAN  Mimar&Mühendisler ......MİMARLAR VE MÜHENDİSLER ODASINDAN  Maddi durumu gösteren belgeler  Meslek Kartı Fotokopisi
ÇİFTÇİLER  Mesleki Çiftçilik Belgesi (İlçe Tarımdan temin edilebilir)  Mesleki ÇSK Belgesi (Ziraat Odasından temin edilecektir)  Çiftçilikten gelir elde ettiğinize dair faturalar ve makbuzlar

İngiltere’de Üniversite

İngiltere’de Üniversite Programları 

İngilterede Lisans eğitimi  İskoçya hariç olmak üzere üç sene olarak sunulmaktadır.  Tıp, Mimarlık, Diş Hekimliği gibi alanlarda ise eğitim 5 -6 seneyi bulabilmektedir.  Sandwich programlarda 1 sene zorunlu staj ile beraber 4 senede lisans programı bitirilebilmektedir. İngiliz bir öğrencinin üniversite seviyesine kadar aldığı eğitim toplamda 13 seneyi bulmaktadır. Uluslararası öğrencilerin de  3 sene eğitim alabilmeleri için akademik olarak iyi not ortalamalarına ve  üniversitenin sunduğu İngilizce şartını yerine getirmeleri beklenir. Ek olarak, eğer öğrenciler istenen yeterliliklere sahip değillerse o zaman üniversitenin sunduğu Foundation Programlarına (hazırlık yılına) katılmaları gerekir. Kimi üniversite Foundation programını kendisi sunarken kimi üniversite de aracı eğitim kurumları üzerinden öğrenci kabul eder. İngiltere’de Master Programları Master Programları 1 sene sürmektedir, nadir de olsa bazı programlar iki seneyi bulmaktadır. Lisansta olduğu gibi burada da stajı içerisinde olan programlar mevcuttur. Böylelikle program süresi 1 yıl staj olarak belirlenir. Katılım şartları diploma notu ve İngilizce seviyesine bağlıdır. Bazı programlarda iş deneyimi de gerekmektedir. İngiltere’de MBA MBA programları genellikle bir sene sürmektedir. İki tip MBA programı bulunmaktadır. Yeni mezunlar için geliştirilmiş MBA programları işdeneyimi istenmez. Executive MBA Programları iş hayatındaki deneyim süresini ve çalışılan pozisyonları öne alır, bazı programlarda GMAT puanı istenir.   PhD / Doktora Programları 3 veya 4 sene içerisinde tamamlanmaktadır ağırlıklı olarak araştırma üzerine ilerleyen bir süreçtir.

 

İngltere’de Burslu Master Programları 

İngiltere üniversitelerinde belli kriterlere göre 1000 GBP ile 3000 GBP arasında değişen garantili burslar bulunurken, İngiltere yüksek lisans programlarında başarıya dayalı -Merit Scholarships’ler yer almaktadır. Bu burslar 2000 GBP ile 5000 GBP arasında değişebilmektedir. Bazı üniversiteler, konaklama seçenekleri için de öğrencilere uygun avantajlar sağlayabiliyor; kampüs yurtları ve program ücretlerini paket olarak sunabiliyorlar. Örnek olarak İngiltere’de Master Yurt Konaklamanızı toplam 14000 GBP’a yapabilirsiniz. İngiltere’de master yapan öğrencilerin haftada 20 saat çalışma izni bulunmaktadır. Saatlik ücretler 7 GBP ile 10 GBP arasında değişmektedir.

 

İngiltere’de Üniversite Ücretleri 

İngiltere’de Master Programları veya MBA program ücreti 4950 GBP’den, Lisans programları ise 6950 GBP’den başlamaktadır. Bu tarz programlar ağırlıklı olarak Londra’da bulunun kolejler tarafından verilmektedir. Ortalama bir üniversitede program ücretleri 12.000 GBP ile  16.000 GBP arasında değişir. Üst grup okullarda ise harç ücretleri 18.000 GBP ile 25.000 GBP arasında değişmektedir.