Tıp


 
Ülkemizde yaklaşık 6 yıllık bir eğitim sürecinden sonra TUS ( Tıp’da Uzmanlık Sınavı) sınav sonucunda uzmanlığın alınması ile doktor olarak mesleğinizi icra edebilirsiniz. Peki yurtdışında Tıp nasıl okunur ? Başka ülkelerde bu süreç nasıl ilerlemektedir?
*YÖK tarafından TIP programlarını yurtdışında okuyacak öğrencilerde YGS sınav sonucunda ilk 150.000 içerisinde olma kriteri veya gidilecek üniversitenin dünya genelinde ilk 500 sıralamasında olması kriteri getirilmiştir. (Bu kriter YÖK tarafından Ağustos 2016'da hükümsüz kılınmıştır)

Amerika’da Tıp Okumak

Amerika’da Tıp fakültesine girebilmek Amerika’da hukuk okumaya giden rotaya az çok benzemektedir. Liseden mezun olduktan sonra doğrudan üniversitede tıp okuyamazsınız. Önce 4 yıllık pre-medicine (tıp öncesi) temel bilimlere dayanan programı bitirmeli sonra tıp fakültesine giriş testi Medical College Admission Test ( MCAT) yüksek bir skor almalı ve Tıp fakültesinde de 4 sene okuduktan sonra M.D ( Doctor of Medicine) doktor olur ve 2 sene zorunlu hastane stajınızı tamamladıktan sonra uzmanlık alanınızı seçebilirsiniz.
Uzman Doktor = Lise → Pre-Medicine (4 sene) → MCAT sınavı → Tıp Fakültesi (4 sene) - Staj Dönemi (2 sene) → Uzmanlık

Minimum 8 sene sonunda doktor olarak çalışmaya başlayabilirsiniz. Amerika da Tıp fakültesine girebilmek için her aşamada çok iyi sonuçlara sahip olmak gerekiyor. Uluslararası öğrenciler için kontenjanlar çok kısıtlıdır. Program ücretleri minimum senelik 45.000 USD’den başlamaktadır. Eğer pre-medicine eğitimine başlayıp sonrasını getiremezseniz hiçbir sıkıntı yok. Pre-medicine kısmında öğrenciler biyoloji, fizik, kimya vb. alanlarda eğitim almış olacakları için ilk 4 seneden sonra bu alanlardan birinde çalışabilirler.

Türkiye’de Tıp Fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığını Amerika’da yapmak isteyenler

USMLE (United States Medical Licensing Examination ) testinden iyi bir skor almalı. ECFMG Certification ruhsatını almalı ve son kertede klinik alanda testi geçmelisiniz USMLE’nin 3. Aşamasını için tüm aşamalarda iyi sonuçlar çıkarmak şarttır. Eğer laboratuvara dayalı alanlarda uzmanlaşmak isterseniz (patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya vb. ) süreç daha kolay bir şekilde ilerleyecektir.

İngiltere’de Tıp Okumak

Amerika ve Kanada'nın aksine İngiltere'de tıp fakültelerine liseden hemen sonra başlanabilmektedir. Tıp eğitimi toplamda 5 sene sürmektedir. İlk 2 sene teorik ve son 3 sene ise klinik ortamda eğitim alınmaktadır. Uzmanlığını seçmek üzere öğrenciler 2 sene daha eğitim almak zorundadırlar. Türkiye'den yapılan başvurularda lise diplomasının geçerliliği yoktur. Öğrencilerin A Level veya Foundation eğitimlerine girmesini önemle tavsiye ederiz. Tıp fakültelerinde rekabet çok yüksektir ve yabancı öğrenci kontenjanları çok sınırlıdır. Hangi okullarda eğitim alabileceğiniz ile ilgili bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

İngiltere'de TIP eğitimi almak isteyen adaylarımıza rahatlıkla danışmanlık yapabilmekteyiz. İngiltere Üniversiteleri için danışmanlığımız ücretsizdir.

Uzman Doktor = Lise → A Level / Foundation → Tıp Fakültesi (2 3 sene) → Uzmanlık (2 sene)


Türkiye’de Tıp Fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığını İngiltere’de yapmak isteyenler

Avrupa birliği vatandaşı değilseniz ve diplomanız Avrupa Birliği içerisindeki bir üniversiteden değilse diplomanız sayılmıyor. Uzmanlık öncesi PLAB sınavlarını geçmeniz gerekiyor. Sınav yazılı ve sözlü olarak iki kısımdan meydana geliyor. General Medical Council’e kayıt yaptırmanız gerekiyor.

Polonya’da Tıp Eğitimi


Polonya’da Tıp eğitimi alabilmek diğer ülkelere nazaran çok daha kolaydır. Lise diploması yeterli olmaktadır, uygun görülen adaylar okul tarafından ikinci bir değerlendirmeye alınmak istenebilir ve mülakata çağrılabilirler. Öğrencilerin fen bölümlerinden iyi derecelerle mezun olmaları istenmektedir. Yıllık okul masrafları yaklaşık 11.500-13.500 arasındadır. Polonya Tıp alanında Avrupa'daki birçok ülkeden ileri durumdadır ve İsveç, İsviçre gibi ülkelerden öğrenciler Tıp okumaya Polonya’ya gelmektedirler. Özellikle diş hekimliği, eczacılık, fizik tedavi en revaçta olan programlardandır.

Polonya'da Tıp Eğitimi İçin Polonya'nın ileri gelen TIP Fakültelerine öğrencileri yönlendirebilmekteyiz. Polonya'da TIP fakülteleri İngilizce eğitim verebilmektedir. Direkt giriş koşullarını sağlayamayan öğrenciler Pre-Med programlarına katılabilirler.
Polonya'da üniversite eğitimi Bologna eğitim sürecine tabi olduğu için diplomanızın Avrupa'da geçerliliği bulunmaktadır. Tıp fakültelerinin çoğu ECMFG tarafından onaylıdır. Mezun olan öğrenciler Amerika ve Kanada'da doktor olarak çalışabilme hakkına sahiptirler.
Yurtdışında lisans düzeyinde TIP eğitimi ile ilgili daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz.